Nabór do funkcji biegłego sądowego

Zamieszczamy prośbę Sądu Okręgowego w Warszawie o zgłaszanie się osób zainteresowanych podjęciem współpracy w charakterze biegłego sądowego w dziedzinie architektury i małej architektury – zgodnie z treścią załączonego pisma.

Informacje dotyczące procedur dostępne są na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie w zakładce:   Dla interesantów – Biegli sądowi.

Jednym z wymaganych dokumentów w procedurze ustanowienia biegłego sądowego jest opinia wydana przez organizację zawodową.

Pismo skierowane do Przewodniczącego MaOIA RP, Roberta Szumielewicza: skmbt_c224e16122210440

 

Nabór do funkcji biegłego sądowego