Konferencja „Kodeks urbanistyczno-budowlany – szansa czy utrudnienie?”

Zaproszenie w imieniu Koła Naukowego Prawa Administracyjnego działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ogólnopolska  Konferencja Naukowa: „Kodeks urbanistyczno-budowlany – szansa czy utrudnienie?”, która odbędzie się 31 marca 2017 r. w sali A3 Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4 w Warszawie.

Profil wydarzenia znajduje się w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/events/443526792645912/?active_tab=about
W ramach Konferencji organizatorzy chcą poddać analizie założenia Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Projekt został opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, a cały proces legislacyjny można śledzić pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290463

Konferencja koncentrować się ma na zagadnieniach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz nierozerwalnie z nimi związanymi problemami z zakresu prawa budowlanego.

Konferencja jest skierowana głównie do studentów i doktorantów będących na studiach prawniczych, lecz organizator zachęca do udziału również studentów i doktorantów „innych kierunków związanych z szeroko pojętą urbanistyką, takich jak np. architektura czy ochrona dóbr kultury.”
Uczestnictwo w konferencji – zarówno czynne, jak i bierne – nie podlega opłacie konferencyjnej.

Konferencja „Kodeks urbanistyczno-budowlany – szansa czy utrudnienie?”