Pożegnanie Oli Zamczewskiej

Po długiej i dzielnej walce z chorobą zmarła w styczniu 2017 r., mając zaledwie 36 lat,

arch. Aleksandra Zamczewska

Wiadomość tę przyjęliśmy z ogromnym żalem.

Rodzicom i bliskim Oli składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP Robert Szumielewicz wraz z Koleżankami i Kolegami z Rady
Pożegnanie Oli Zamczewskiej