TEORIA i PRAKTYKA

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

zaprasza młodych architektów

Konkurs TEORIA to program dla młodych architektów, w ramach którego zwycięski tekst o tematyce relacji architektury i kultury zostanie opublikowany w dwujęzycznej serii wydawniczej Architektura Kultury Kultura Architektury. Każda edycja konkursu kończy się publiczną prezentacją książki.

Stypendium PRAKTYKA to trwający sześć miesięcy program dla młodych architektów, w ramach którego wybrany w drodze rekrutacji projektant lub zespół otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne by rozwinąć swoje pomysły na ulepszenie wybranej przestrzeni
publicznej w Polsce. Powstały w ramach stypendium projekt zakończy się publiczną prezentacją.

Więcej informacji na stronie Fundacji: http://www.fundacja-sk.pl

TEORIA i PRAKTYKA