Ulice Nowej Pragi

Konkurs m. st. Warszawy

„ULICE NOWEJ PRAGI” Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Środkowej w Warszawie

link do ogłoszenia:

Ogłoszenie o konkursie

link do strony konkursowej:

http://architektura.um.warszawa.pl/ulicenowejpragi

Ulice Nowej Pragi