Zawody w brydżu sportowym

Zawody odbędą się w siedzibie Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 36B w dniach 28 i 29 października  2017 roku.

Okręgowa Izba Lekarska, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Warszawski Związek Brydża Sportowego, organizują VI Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym, pod hasłem „Misja”.

regulamin-misja-2017

misja-2017

Zawody w brydżu sportowym