Dyżur Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,

arch. Piotr Majewski
Dyżur we wrześniu 2021:
23 września 2021 (czwartek) w godzinach 12.00 – 13.00