Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP w odpowiedzi na duże zainteresowanie zdających organizuje kolejny kurs przygotowawczy
przed egzaminem zawodowym na uprawnienia.
Kurs prowadzony będzie przez wykładowców – praktyków w poszczególnych dziedzinach wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu. Kurs rozpocznie się 16 października 2021 r. czyli odpowiednio wcześniej przed zimową sesją egzaminów na uprawnienia  3 grudnia 2021 r.


Harmonogram kursu obejmuje 36 godzin akademickich + przerwy:
16 października 2021  (sobota) – 9.00-19.45
23 października 2021   (sobota) – 9.00-19.45
6 listopada    2021        (sobota) – 9.00-19.45
13 listopada 2021       (sobota) – 9.00-19.00
Kurs zakończy się próbnym testem egzaminacyjnym.
Szczegółowy program kursu podany zostanie wkrótce. Prosimy o śledzenie ogłoszenia.
Koszt szkolenia: 1450,00 zł za osobę (brutto) 
Zainteresowanych uczestnictwem w kursie prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną:
– zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty
– oraz danych do faktury  na adres mailowy Biura Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP (mazowiecka@izbaarchitektow.pl).
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz jego numer PESEL.
Wpłaty należy dokonać na konto Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP nr: 

85 1020 1013 0000 0102 0003 2367, PKO BP S.A. X  Oddział w Warszawie
kwota:  1450 zł tytułem: kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia + imię i nazwisko zgłaszającego.

Zgłoszenie należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie

8 października 2021  r.

Zajęcia odbywać się będą na Wydziale Architektury Politechniki  Warszawskiej przy ulicy Koszykowej  55 , w auli 103 na I piętrze.

Uwaga!Z racji obostrzeń epidemiologicznych nałożonych przez Politechnikę Warszawską, na terenie której prowadzone są zajęcia, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, do kursu mogą przystąpić tylko osoby zaszczepione lub posiadające aktualne ujemne wyniki testów na Covid-19 (wykonany nie później niż na 24 h przed rozpoczęciem zajęć).

Przy przyjmowaniu zgłoszeń decyduje ich kolejność. Ilość miejsc ograniczona! – max 45 osób.
W przypadku odwołania kursu lub braku wolnych miejsc dokonane wpłaty zostaną przez organizatora zwrócone.