Kondolencje

Koledze Jankowi Kempie
Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu odejścia
Ojca
p. Czesława Kempy
składają
Koleżanki i Koledzy z Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP