Wytyczne dotyczące egzaminu na uprawnienia w sesji zimowej, grudzień 2021

Nowe informacje w zakładce UPRAWNIENIA

Sesja XII.2021 – zalecenia NIZP-PZH dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 – (Sesja XII.2021 – zalecenia NIZP-PZH dotyczącye działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2)

Sesja XII.2021 – wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne – (Sesja XII.2021 – wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne)