Baza miejsc pracy w Polsce

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (NIAiU)

Architects & designers for Ukraine

We are creating a database of businesses and individuals who can offer various forms of employment in various design companies.

Architects & designers for Ukraine

 

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki we współpracy z Oddziałem Warszawskim SARP i Instytutem Dizajnu w Kielcach buduje bazę firm z branż kreatywnych, które oferują pomoc w znalezieniu pracy osobom dotkniętym skutkami inwazji Rosji na Ukrainę.

Poszukiwane formy pomocy obejmują:

  • pracę na dłuższy czas – dla osób planujących pozostanie w Polsce,

  • pracę dorywczą – dla osób potrzebujących wsparcia i stabilizacji finansowej w czasie pobytu w Polsce,

  • pomoc dla studentów – płatne staże,

  • pracę zdalną – dla osób, które nie chcą lub nie mogą opuścić Ukrainy, a utraciły miejsce zatrudnienia.

Zebrane w formularzu informacje posłużą do budowy bazy, dostępnej na stronie NIAIU.PL. Informacje zostaną przekazane do instytucji, organizacji, biur i osób prywatnych w Ukrainie – w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

NIAiU będzie kierowało osoby poszukujące pomocy do konkretnych pracowni lub regionalnych oddziałów SARP, IARP, Instytutu Dizajnu w Kielcach. Poszukujemy pomocy dla osób z różnym wykształceniem, wykonujących różne zawody związane z architekturą (nie tylko projektowanie architektoniczne), wzornictwem, projektowaniem graficznym, projektowaniem mebli, kulturą itp.

Równocześnie zbieramy informacje o osobach poszukujących wsparcia. Wkrótce udostępnimy stronę internetową w języku ukraińskim.

FORMULARZ DLA PRACODAWCÓW

Dodatkowe informacje na temat inicjatywy: