Wykaz aktów prawnych, których znajomość obowiązuje na egzaminie

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna podała WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do zaplanowanego na dzień 10 czerwca br. egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej – https://www.izbaarchitektow.pl/kategoria/postepowanie_kwalifikacyjne_egzamin_na_uprawnienia_budowlane_w_specjalnosci_architektonicznej,287

Uprzejmie prosimy zdających o zapoznanie się ze  wskazanym materiałem.