Warsztaty on line dla architektów MaOIARP

Zapraszamy na warsztaty on line dla członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Celem warsztatów jest poprawa tzw. kompetencji miękkich. Łączny czas trwania każdego spotkania ok. 3 – 3,5 godziny z 10-minutową przerwą w połowie.

 • 11 maja 2022 r., początek godz. 16:00 

  Zaawansowany trening negocjacji dla architektów

 

 • 26 maja 2022 r., początek godz. 16.00

  Asertywność w zawodzie architekta

  BRAK MIEJSC

 

 • 8 czerwca 2022 r., początek godz. 16.00

  Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta

  BRAK MIEJSC

Informacja i szczegóły spotkań znajdują się poniżej.

Szkolenie poprowadzi Kinga Wdowicka – Coach ICC, Mentor VCC, Mentor, Trener biznesu

Wykładowczyni Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie trenerskie i mentorskie. Współpracuje z architektami już ponad 8 lat.

Uczestnik za KAŻDE warsztaty wnosi opłatę w wysokości 50 zł + VAT przy rejestracji na warsztaty (potwierdzenie wpłaty jest załącznikiem do zgłoszenia).  

Wpłatę kwoty 61,50 zł (50 zł + VAT)  lub wielokrotność (jeśli to jest więcej niż jeden warsztat) proszę wnieść na konto :

85 1020 1013 0000 0102 0003 2367

Aby zarejestrować się na warsztaty należy wysłać zgłoszenie na adres: mazowiecka@izbaarchitektow.pl, W temacie maila należy podać datę szkolenia i temat oraz imię i nazwisko, wg wzoru:

11.05_negocjacje_Adam_Kowalski

Razem ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres: mazowiecka@izbaarchitektow.pl . Brak danych do faktury spowoduje wystawienie faktury na dane z przelewu.

Liczba miejsc jest ściśle ograniczona do 25 osób. Nie będzie możliwe wycofanie się ze zgłoszenia, dlatego prosimy o przemyślane decyzje.

Szczegółowe informacje związane z instalacją programu konferencyjnego (ZOOM lub  Google Hangouts), a także dane dotyczące formy spotkania zostaną przesłane na Państwa adres mailowy wskazany w bazie danych.

 

ZAAWANSOWANY TRENING NEGOCJACJI DLA ARCHITEKTÓW

Architekt jako skuteczny negocjator

Warsztat poprowadzi Kinga Wdowicka
Coach ICC | Mediator VCC | Mentor | Trener

program

Strategie negocjacji – współpraca czy rywalizacja?

 • Diagnoza pozycji negocjacyjnej obu stron,
 • Diagnoza celów i sytuacji negocjacyjnej obu stron,
 • Diagnoza nastawienia i kompetencji negocjacyjnych partnera,
 • Techniki negocjacyjne – „must have” skutecznych negocjacji.

Negocjacje cenowe

 • Podstawowa umiejętność – zbuduj i obroń cenę,
 • Zabawa w targowanie – zasady negocjacji cenowych,
 • Uprzedź obiekcje i buduj mosty,
 • Sztuka zamknięcia – wykorzystaj wszystko, co zrobiłeś do tej chwili.

_________________________________________

ASERTYWNOŚĆ W ZAWODZIE ARCHITEKTA, CZYLI JAK BUDOWAĆ RELACJE  Z INWESTORAMI I KLIENTAMI W OPARCIU O WZAJEMNY SZACUNEK

Komunikacja asertywna

Warsztat poprowadzi Kinga Wdowicka
Coach ICC | Mediator VCC | Mentor | Trener

program

 • Podstawowe prawa rządzące  procesem komunikacji asertywnej. Jakość w komunikacji z Klientami i współpracownikami oraz Inwestorami.
 • Rozróżnianie zachowań asertywnych – między uległością a agresją. Dlaczego warto być asertywnym?
 • Komunikat TY a komunikat JA. Co gwarantuje szacunek i partnerstwo w komunikacji biznesowej? 
 • Różnica między krytykowaniem a konstruktywną krytyką. Właściwe reagowanie w sytuacji niezrozumiałej lub niesprawiedliwej krytyki.
 • Umiejętność mówienia NIE. Inne techniki asertywnej komunikacji. 

_________________________________________

PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY W ZAWODZIE ARCHITEKTA

Planowanie pracy oraz wyznaczanie celów

Warsztat poprowadzi Kinga Wdowicka
Coach ICC | Mediator VCC | Mentor | Trener

program

 • Cele strategiczne, cele operacyjne, pośrednie i szczegółowe. Praca w oparciu o priorytety. 
 • Techniki planowania, zasada SMART, siatka celów, matryca celów, PARETO i inne. 
 • Kryteria wyboru priorytetów – Matryca Eisenhowera. 
 • Rozliczenie celów jako przejaw samodyscypliny.