Archiwum kategorii: Szkolenia

Bezpłatne szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców z sektora MŚP oraz osób zatrudnionych w tym sektorze

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło cykl bezpłatnych jednodniowych szkoleń stacjonarnych z zamówień publicznych dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP lub osób zatrudnionych w tym sektorze. Program szkoleń został przygotowany z myślą o osobach, które nie brały dotychczas udziału w procedurach zamówieniowych lub robiły to sporadycznie.
Celem szkoleń jest dostarczenie podstawowej, praktycznej i najbardziej przydatnej wiedzy na temat zamówień publicznych, w tym specyfiki procesu ubiegania się o zamówienia oraz ich realizacji.

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia z prawa zamówień publicznych (1)

Warsztaty z tzw. kompetencji miękkich

Zapraszamy na nowy cykl warsztatów on-line „Kreatorzy jutra” z tzw. kompetencji miękkich. Celem warsztatów jest poprawa kompetencji i jakości organizacji pracy architekta.
Łączny czas trwania każdego warsztatu – ok. 3 h
Tematy i terminy (szczegółowy program w załączniku):
1. ARCHITEKT JAK CHALLENGER – O SPRZEDAŻY 4.0
czyli jak sprzedawać usługi architektoniczne nie sprzedając i nie będąc sprzedawcą
25.10.23, 16:00-19:15
2. ARCHITEKCIE! A CO JEŚLI NIE MASZ RACJI?
W uścisku przekonań i nawyków
09.11.23, 16:00-19:15
3. JAK ZAWSZE MIEĆ CZAS
O skutecznym planowaniu pracy w zawodzie architekta
28.11.23, 16:00-19:15

Czytaj dalej Warsztaty z tzw. kompetencji miękkich

STOWARZYSZENIE POLSKA IZBA URBANISTÓW zaprasza na SZKOLENIE

Wielka nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

22 września 2023 r. (piątek) w Warszawie. Będzie to powtórzenie szkoleń z 24 i 31 sierpnia.

24 sierpnia 2023 r. opublikowano Ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z planowaniem przestrzennym, w tym pracowników urzędów miast i gmin, urbanistów, architektów, pracowników firm deweloperskich i osób związanych z obrotem nieruchomościami.

Link do wydarzenia na  stronie: Szkolenie 22.09.2023 „Wielka nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” – Stowarzyszenie PIU (izbaurbanistow.org)

Liczba miejsc ograniczona. Sposób opłacenia udziału w szkoleniu – na stronie Stowarzyszenia PIU.

szkolenie_SPIU_2023_09_22_szczegoly

szkolenie_SPIU_2023_09_22_zgłoszenie

Cykl szkoleń stacjonarnych

Szanowni Państwo
mamy przyjemność zaprosić na cykl piątkowych stacjonarnych szkoleń poświęconych zagadnieniom z zakresu instalacji, które przybliżą architektom takie zagadnienia jak: retencja wód opadowych, alternatywne źródła ciepła, ogrzewanie płaszczyznowe oraz ładowanie samochodów elektrycznych.
Spotkania poprowadzą doświadczeni inżynierowie z EcoLeaders wywodzący się z pracowni projektowej oraz wykonawstwa – Grupy K.M.R.. Organizacja od 15 lat specjalizuje w projektowaniu instalacji sanitarnych, HVAC, elektrycznych, teletechnicznych oraz infrastruktury zewnętrznej wraz z częścią wykonawczą projektowanych instalacji.

Tematy i terminy szkoleń:
1 piątek, 29.09.2023 g.13:30-16:45 Zagospodarowanie wód opadowych na terenach inwestycyjnych

2 piątek, 13.10.2023 g.13:30-16:45 Wykorzystanie alternatywnych źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym

3 piątek, 27.10.2023 g.13:30-16:45 świadectwa i charakterystyki energetyczne – spełnienie WT2021 dzięki zastosowaniu alternatywnych źródeł ciepła

4 piątek, 10.11.2023, g.13:30-16:45 komfort cieplny – wykorzystanie ogrzewania płaszczyznowego
(wodnego/elektrycznego) w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym, hotelowym

5 piątek, 24.11.2023, g.13:30-16:45 nowe rozwiązania zasilania garaży z ładowarkami do pojazdów elektrycznych

Każde szkolenie trwa 3 godziny, w połowie jest przewidziane 15 minut przerwy.
Forma: STACJONARNE
Miejsce: sala Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
ul. Koszykowa 54, wejście B (od strony ul. Poznańskiej), I piętro
00-675 Warszawa
Aby zarejestrować się na szkolenia należy wysłać zgłoszenie na adres:
mazowiecka@izbaarchitektow.pl.
Zapisy mogą dotyczyć całego cyklu, bądź poszczególnych terminów
W temacie e-maila prosimy podać numer szkolenia datę szkolenia wg wzoru:
Szkolenie K.M.N_NR_rrrr.mm.dd
W treści prosimy o podanie imienia i nazwiska, nr listy członków MA-0000.
Szkolenie jest bezpłatne dla członków i członkiń Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów.
UWAGA, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wejścia na salę.

Szkolenie podstawowe z ARCHICAD – termin wrześniowy

ARCHICAD – szkolenie dla członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP na poziomie podstawowym

Zapraszamy na jesienne szkolenie podstawowe ARCHICAD.
Szkolenie jest skierowane do osób chcących poznać program Archicad od podstaw. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają bazowe zagadnienia związane z modelowaniem i sporządzaniem dokumentacji.
Uczestnicy powinni posiadać umiejętność posługiwania się komputerem i mieć znajomość zagadnień projektowania architektoniczno-budowlanego. Pomocna będzie znajomość innych
programów wspomagających projektowanie.
Szkolenie odbędzie się w pracowni komputerowej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w programie Archicad 26 w polskiej wersji językowej.

Czytaj dalej Szkolenie podstawowe z ARCHICAD – termin wrześniowy

ARCHICAD – poziom podstawowy

Szkolenie dla członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów na poziomie podstawowym, skierowane do osób nie znających programu ArchiCAD. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z modelowaniem i sporządzaniem dokumentacji.
Od Uczestników wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem i znajomość zagadnień projektowania architektoniczno-budowlanego. Pomocna będzie znajomość innych programów wspomagających projektowanie.
Szkolenie odbędzie się w pracowni komputerowej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Szkolenie prowadzone będzie w programie Archicad 26 w polskiej wersji językowej.
W ramach ceny szkolenia Uczestnik/Uczestniczka otrzyma pełną, trzymiesięczną licencję programu ArchiCAD.

Termin zajęć: 12-13.07.2023 (2 dni po 6 godzin)

Czytaj dalej ARCHICAD – poziom podstawowy

Na naszym kanale YouTube

Szkolenie dla Architektów Mazowieckiej OIARP z zagadnień Prawa Budowlanego, poprowadzone przez mec. Monikę Paśnicką.

Zakres merytoryczny: przepisy ogólne, definicje, zasady projektowania i użytkowania, odstępstwa, uczestnicy procesu (obowiązki, strony postępowania), pozwolenia na budowę, wygaśnięcia, obiekty zabytkowe, dziennik budowy, BIOZ, naruszenia Ustawy, legalizacja uproszczona, postępowanie naprawcze.

Część I: https://www.youtube.com/watch?v=i83Mbe6WBEs&t=17s

Część II: https://www.youtube.com/watch?v=KO8XNkyQvOE&t=4s

 

 

Zapraszamy na szkolenie z zagadnień Prawa Budowlanego

Agenda:

I część

19.04.2023 r. w godzinach od 17:00 – 19:00
Zakres merytoryczny: Przepisy ogólne, definicje, zasady projektowania i użytkowania, odstępstwa, uczestnicy procesu – obowiązki, strony postępowania, pozwolenia na budowę, wygaśnięcia, obiekty zabytkowe, dziennik budowy, BIOZ,
naruszenia Ustawy, legalizacja uproszczona, postępowanie naprawcze.

II część

20 .04.2023 r. w godzinach od 17:00 – 19:00
Zakres merytoryczny: prowadzenie robót budowlanych z naruszeniem ustawy, postępowanie legalizacyjne, uproszczone, naprawcze – kontynuacja, zawiadomienie o zakończeniu budowy, pozwolenie na użytkowanie, samowola, utrzymanie obiektów budowlanych, nieprawidłowości w obiekcie budowlanym, rozbiórka, zmiana sposobu użytkowania, katastrofa budowlana, organy decyzyjne, odpowiedzialność zawodowa…

Forma: online
Szkolenie będzie poprowadzone przez mec. Monikę Paśnicką
Aby zarejestrować się na szkolenie należy wysłać zgłoszenie na adres: mazowiecka@izbaarchitektow.pl.
W temacie e-maila prosimy podać datę szkolenia i temat:
Szkolenie Prawo Budowlane 19/20.04.2023
W treści prosimy o podanie imienia i nazwiska, nr listy członków MA-0000.
Link do szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail wpisany do bazy danych Mazowieckiej OIA RP.
Szkolenie jest bezpłatne dla członkiń i członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów.
Serdecznie zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona.

Akademia Dostępności – szkolenia rządowe

20 września 2019 r. weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tzw. ustawa o dostępności, określająca wymagania w stosunku do podmiotów publicznych w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Nakłada ona nowe obowiązki na podmioty publiczne oraz wprowadza kary za brak dostępności. Ustawa jest jednym z elementów rządowego programu Dostępność Plus 2018 – 2025 służącego poprawie dostępności przestrzeni publicznej dla osób o szczególnych potrzebach.

Jednym z elementów programu Dostępność Plus 2018-2025 jest podnoszenie wiedzy i świadomości na temat potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Od końca 2021 r. w ramach projektu „Akademia Dostępności” Instytut ADN we współpracy z Fundacją TUS oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich prowadzi cykl bezpłatnych szkoleń w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego. Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i finansowany ze środków europejskich Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Na realizację projektu przeznaczono blisko 5 mln złotych.

Szkolenia podzielone są na dwa moduły:

• pierwszy – dotyczący praktycznych aspektów projektowania uniwersalnego oraz dostępności przestrzeni i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami (prowadzony w trybie zdalnym w formie dwudniowych czterogodzinnych webinariów);

• drugi – dotyczący symulowania i doświadczania niepełnosprawności w terenie lub budynku w kontekście barier i trudności, z jakimi spotykają się osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (prowadzony w trybie stacjonarnym w formie dwudniowych szkoleń).

W ramach szkoleń planuje się przeszkolenie ponad 3 tysięcy uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego. Szkolenia skierowane są m.in. do:

• architektów, w tym architektów wnętrz i krajobrazu,

• inżynierów budownictwa,

• urbanistów,

• pracowników administracji publicznej zajmujących się procesem inwestycyjno-budowlanym lub planowaniem przestrzennym lub zagospodarowaniem przestrzennym.

W szkoleniach nacisk został położony na praktyczne aspekty omawianych procesów, w tym pracę na studium przypadku czy w oparciu o projekty architektoniczne, tak by odpowiedzieć jak najpełniej na zindywidualizowane potrzeby uczestników. W celu zapewnienia praktycznego i profesjonalnego charakteru szkoleń będą one przygotowane i prowadzone przez praktyków oraz osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

Ustawa o dostępności nakłada na szereg podmiotów obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przekłada się to na konkretne wymogi wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego. Szkolenia oferowane w ramach projektu „Akademia Dostępności” są bardzo dobrą okazją, aby dowiedzieć się, w jaki sposób spełnić ustawowe wymogi i jak w praktyce podchodzić do różnych zagadnień dotyczących dostępności w procesie inwestycyjno-budowlanym, dlatego zachęcamy Państwa do wzięcia w nich udziału.

Zapisy, informacje o rekrutacji i wszystkie niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronie http://www.akademiadostepnosci.pl

Warszawska decyzja środowiskowa – spotkanie dla członków Mazowieckiej OIARP

“Warszawska decyzja środowiskowa” – stacjonarne spotkanie informacyjne dla architektów współpracujących z Biurem Ochrony Środowiska, m. st. Warszawy.
Liczba miejsc ograniczona.
Termin: 28 listopada 2022 r, godz. 10:00.
Miejsce: siedziba Krajowej Rady IARP, ul. Stawki 2A, Warszawa
AGENDA
10:00 – rozpoczęcie spotkania, powitanie uczestników,
10:10 – wstęp, omówienie tematyki spotkania,
10:20 – decyzja środowiskowa – ogólne omówienie tematu,
10:30 – karta informacyjna przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – omówienie istotnych zagadnień dot. przygotowywanej dokumentacji:

– w zakresie ochrony powietrza
– w zakresie ochrony przed hałasem

11:25 – krótka przerwa
11:35 – karta informacyjna przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – omówienie istotnych zagadnień c.d.

– w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
– w zakresie gospodarowania wodami podziemnymi i geologii
– w zakresie ochrony przyrody

12:30 – pytania, otwarta dyskusja
13:00 – zakończenie spotkania.

Organizatorzy: URZĄD M.ST. WARSZAWY, Biuro Ochrony Środowiska i Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP.