Doroczny Piknik Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – check the date!

Wszyscy nad Wisłę!

Zapraszamy do odwiedzenia Rodzinnego Pikniku organizowanego  przez Ogólnopolskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Stoisko Architektów także tam będzie. Organizatorzy przewidują liczne atrakcje, gorącą atmosferę (na przekór pogodzie) oraz możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy poszczególnych zawodów zaufania publicznego.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia i zanotowanie w kalendarzach:

24 września – sobota, w godzinach 11:00 – 18:00, Skwer Kahla, Bulwary Wiślane