Dbamy o zdrowie i kondycję

Wraz z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP staramy się o umożliwienie zakupu kart MultiSport członkiniom i członkom Mazowieckiej OIARP (zakup kart MultiSport dla  Rodzin jest aktualnie negocjowany).

Każdy będzie mógł wybrać jedną z trzech dostępnych kart i wykupić ją za pośrednictwem naszej Izby. Karta MultiSport daje możliwość wyboru miejsc sportu i rekreacji. Elastycznie można dobrać kartę odpowiednią dla swojej aktywności sportowej: od dwóch aktywności w tygodniu do codziennego wysiłku sportowego. Każdy indywidualnie będzie mógł zdecydować o tym jak często i gdzie będzie ćwiczyć.

Aby podpisać umowę o współpracy z firmą Benefit System konieczne jest zadeklarowanie minimalnej ilości osób, które będą uczestniczyć w systemie, dlatego prosimy o przesłanie wstępnych deklaracji chęci przystąpienia do systemu na adres mazowiecka@izbaarchitektow.pl.

Termin zgłoszeń do 30.09.2022 roku.

Deklaracja nie obliguje do wykupienia karty.

Ostateczny poziom cen zależy od tego, ile osób zdecyduje się na przystąpienie do programu na samym początku. Im więcej z naszych Członków będzie chętnych, tym może okazać się to korzystniejsze finansowo dla każdego z osobna. Przewidziane są do wyboru trzy programy:

 1. MultiSport Light 8
  Możliwość skorzystania z karty 8 razy w ciągu miesiąca.
  Dostęp do 2500 obiektów sportowych + rower miejski nextbike + część atrakcji jak parki rozrywki oraz parki wodne (np. Park Wodny w Krakowie).
  Szacunkowy wstępny koszt około 60,00 zł.
 2. MultiSport Classic
  Możliwość skorzystania z karty raz dziennie.
  Dostęp do 2600 obiektów sportowych + rower miejski nextbike + część atrakcji jak parki rozrywki oraz parki wodne (np. Park Wodny w Krakowie).
  Szacunkowy wstępny koszt około 90,00 zł.
 3. MultiSport Plus
  Możliwość kilkukrotnego skorzystania z karty w ciągu dnia.
  Dostęp do ponad 4500 obiektów sportowych + rower miejski nextbike + kręgle i inne dodatki (rower wodny, kajaki) pełen zakres atrakcji dostępny na karty Multisport.
  Szacunkowy wstępny koszt około 110,00 zł.

Dostęp do obiektów możliwy jest za pomocą imiennej karty lub aplikacji w telefonie. W ciągu miesiąca można uczęszczać na różne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Nie trzeba ograniczać się do jednego obiektu.
W każdym momencie można zrezygnować z karty, zmienić rodzaj posiadanej karty lub dopisać się do programu MultiSport.
Korzystanie z roweru miejskiego nie jest liczone do dziennego wykorzystania karty (np. w przypadku karty Light 8 można 8 razy w ciągu miesiąca skorzystać z obiektów sportowo rekreacyjnych i codziennie z roweru miejskiego Nextbike).

Zachęcamy do skorzystania z oferty. Zdrowie jest bezcenne.