Warszawska decyzja środowiskowa – spotkanie dla członków Mazowieckiej OIARP

“Warszawska decyzja środowiskowa” – stacjonarne spotkanie informacyjne dla architektów współpracujących z Biurem Ochrony Środowiska, m. st. Warszawy.
Liczba miejsc ograniczona.
Termin: 28 listopada 2022 r, godz. 10:00.
Miejsce: siedziba Krajowej Rady IARP, ul. Stawki 2A, Warszawa
AGENDA
10:00 – rozpoczęcie spotkania, powitanie uczestników,
10:10 – wstęp, omówienie tematyki spotkania,
10:20 – decyzja środowiskowa – ogólne omówienie tematu,
10:30 – karta informacyjna przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – omówienie istotnych zagadnień dot. przygotowywanej dokumentacji:

– w zakresie ochrony powietrza
– w zakresie ochrony przed hałasem

11:25 – krótka przerwa
11:35 – karta informacyjna przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – omówienie istotnych zagadnień c.d.

– w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
– w zakresie gospodarowania wodami podziemnymi i geologii
– w zakresie ochrony przyrody

12:30 – pytania, otwarta dyskusja
13:00 – zakończenie spotkania.

Organizatorzy: URZĄD M.ST. WARSZAWY, Biuro Ochrony Środowiska i Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP.