Historia różnic pomiędzy zawodem architekta i inżyniera budownictwa

Świetny tekst analizujący historię uprawnień architektonicznych od czasu zaborów do czasów dzisiejszych. Lektura obowiązkowa.

Autor: Piotr Glegoła arch. IARP

Powstanie IARP było efektem ustawy, która uczyniła zawód architekta zawodem zaufania publicznego. Kilka lat temu inna ustawa zlikwidowała Izbę Urbanistów, a zbliżyła do siebie jednocześnie zawód architekta i inżyniera budowlanego. Zostało zachwiane w ten sposób współdziałanie trzech odrębnych zawodów, które bez siebie istnieć nie mogą, ale każdy ma – ustalony tradycją i odpowiednim przygotowaniem zawodowym – zakres swoich obowiązków wobec finalnego efektu.

Rozwój tych trzech grup zawodowych przechodzi cały czas transformację będącą barometrem zmian gospodarczych,  kulturowych,  estetycznych –  ale jesteśmy zupełnie odrębnymi zawodami, mimo że bez siebie nie moglibyśmy istnieć.

Poniżej plik pdf do czytania online albo do pobrania.

Historia różnic pomiędzy zawodem architekta i inżyniera budownictwa