Podatek 8% – informacja biura prawnego

W bazie Ministerstwa Finansów ukazała się interpretacja dotycząca warunków stosowania 8 % stawki podatku VAT na sprzedaż dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem autorskich praw, za którą Wnioskodawca będzie otrzymywał honorarium.

Zgodnie ze stanowiskiem Organu „z uwagi na nierozerwalność powyższych czynności tj. sprzedaży dokumentacji projektowej oraz autorskich praw, czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy.”

Należy wskazać na treść pouczenia zawartego w przedmiotowej interpretacji : „niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie objętym zapytaniem Wnioskodawcy i odnosi się do okoliczności faktycznych sprawy przedstawionych we wniosku w opisie sprawy. W przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisu zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego, interpretacja traci ważność. „

Tekst interpretacji dostępny jest na stronie MF: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=480984&indexAccordionPanel=-1#tresc