KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA – SESJA WIOSENNA 2024

Ogłaszamy zapisy na kolejną kursu przygotowawczego do egzaminu na uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Kurs jest prowadzony w formie stacjonarnej, rozłożony na bloki tematyczne, które łącznie trwają 30 godzin zegarowych. Prelegentami będą doświadczeni praktycy, od lat szkolący architektów. Kurs ma na celu usystematyzowanie wiedzy wymaganej do egzaminu i pomoc w przygotowaniu się do części pisemnej i ustnej.Po każdym dniu wszyscy uczestnicy otrzymują prezentacje w formie plików pdf oraz test próbny i przykładowe pytania egzaminacyjne z rozwiązaniami.

Bloki tematyczne:
● prawo budowlane
● warunki techniczne budynków
● ochrona pożarowa
● bezpieczeństwo i higiena pracy
● warunki higieniczno-sanitarne
● planowanie przestrzenne
● oddziaływanie na środowisko
● geologia i geodezja
● ochrona zabytków
● przygotowanie do części pisemnej i ustnej egzaminu

Czas i terminy:
4 spotkania w godzinach od 9:00 do 18:00*
● 27 kwietnia
● 11 maja
● 18 maja
● 25 maja
*godziny końcowe mogą ulec zmianie, w zależności od planu szczegółowego, który zostanie rozesłany uczestnikom na 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
Pomiędzy wykładami są przewidziane przerwy kawowe oraz jedna obiadowa, podczas której można skorzystać z oferty gastronomicznej w okolicy.

Miejsce kursu:
Biuro Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
ul. Koszykowa 54, wejście B (od strony ul. Poznańskiej), I piętro
00-675 Warszawa
Zapisy i koszt:
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP

e-mail: mazowiecka@izbaarchitektow.pl
Zapisy przyjmujemy do 19 kwietnia 2024 r.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (wpłat).

Warunkiem zapisania na kurs przygotowawczy jest wpłata kwoty 1590,00 zł na konto MaOIARP.
UWAGA: wraz z informacją o zapisie prosimy przesłać pełne dane do faktury (jeśli to dane firmy, konieczne jest podanie nr NIP). Brak informacji dot. danych do faktury, będzie skutkował wystawieniem faktury na dane z otrzymanego przelewu.

Wpłaty:
Nr konta: 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
PKO BP S.A. X Oddział w Warszawie
Tytułem: „Kurs przygotowawczy 2024-06 – nazwisko i imię”
Kwota: 1590,00 zł
Wpłaty z kont zagranicznych:
SWIFT: BPKO PL PW
IBAN: PL 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367

W razie pytań dotyczących zapisów prosimy o kontakt do naszego biura:
Biuro Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
e-mail: mazowiecka@izbaarchitektow.pl
tel: 22 856-21-28
W razie pytań dotyczących organizacji i tematyki kursu prosimy o kontakt do działu szkoleń:
Maria Mermer
e-mail: maria.mermer@mazowiecka.iarp.pl
tel: 501-180-905