Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w związku z realizacją zadań wynikających z zapisów Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016  (Dz.U. poz. 831) oraz Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 (Dz. U. poz. 1200, oraz z 2015 r. poz. 151) zawiadamia, że na stronie internetowej MIiB dostępny jest “Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków”. Jest to zbiór informacji, przydatnych na etapie projektowania, budowy, jak również podczas użytkowania budynków lub ich części. W opracowaniu omówiono środki mające na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków oraz regulacje prawne w tym zakresie.

Poradnik jest kierowany do szerokiego grona odbiorców: właścicieli i użytkowników budynków lub ich części, inwestorów, zarządców budynków, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców budowlanych, architektów, inżynierów, osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji oraz audytorów energetycznych.

Dokument stanowi wypełnienie postanowień art. 20 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i stanowi ponadto odpowiedź na wymaganie płynące z art. 12 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Aktualizacja została dopracowana pod względem stylistycznym, merytorycznym i graficznym.

Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków ( PDF 5.00 MB)