Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Forum Designu i Architektury podczas BUDMY

IV edycja Forum Designu i Architektury D&A – wydarzenia, które odbędzie się w czasie Targów BUDMA 2022 w Poznaniu, w dniach 2 – 3 lutego br. –  skierowanego do architektów, urbanistów, projektantów wnętrz, uczniów i studentów kierunków architektonicznych, przedstawicieli samorządów i działaczy miejskich, deweloperów i inwestorów, designerów i producentów poszukujących nowych trendów wokół innowacyjnych rozwiązań w obszarze szeroko pojętego projektowania przestrzeni.

Temat przewodni tegorocznego Forum to  – OdNowa

Uwaga!

Otwarcie FORUM DESIGNU i ARCHITEKTURY, a także wszystkie wydarzenia odbywające się w jego ramach zostają przeniesione przez Organizatorów – Międzynarodowe Targi Poznańskie – z Pawilonu „IGLICA” do Pawilonu nr 5.

architektoniczna Budma (1)

 

Domy 70 m2 – przepisy obowiązują od 3 stycznia 2022

Konkurs na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m² wyłonił laureatów we wrześniu 2021.  Nowe przepisy zezwalające na wybudowanie bez pozwolenia na budowę “małego domu o powierzchni zabudowy do 70 m2 lub domu z poddaszem użytkowym lub płaskim dachem do 90 m2”, a projekt takiego obiektu „pobrać za symboliczną złotówkę”, obowiązują od 3 stycznia 2022 roku. Czytaj dalej Domy 70 m2 – przepisy obowiązują od 3 stycznia 2022

Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
xxx
“6. Jeżeli zachodzi konieczność ustalenia udziału poszczególnych faz opracowań w łącznym koszcie prac projektowych lub ustalenia kosztu opracowań projektowych zlecanych odrębnie, stosuje się następujące wartości procentowe, dostosowując udział procentowy do specyfiki inwestycji:
1) projekt koncepcyjny – 7–15% wartości prac projektowych,
2) projekt budowlany – 30–45% wartości prac projektowych,
3) projekt wykonawczy – 40–60% wartości prac projektowych
– przy czym suma wartości składowych prac projektowych liczona w procentach wynosi 100%.”

Zmiany podatkowe w perspektywie ustaw „ Nowy Ład Podatkowy” – szkolenie dla architektów MaOIARP

Nowe zasady opodatkowania prowadzonej działalność gospodarczej w 2022 r.

Autor: dr Krzysztof Biernacki
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Doradca podatkowy.

Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego. Czytaj dalej Zmiany podatkowe w perspektywie ustaw „ Nowy Ład Podatkowy” – szkolenie dla architektów MaOIARP

Lista nowo wybranych Delegatek i Delegatów na zjazd okręgowy

Podczas zebrań obwodowych wybraliśmy delegatów na zjazd okręgowy MaOIA RP na czas trwania czteroletniej kadencji. 

Gratulujemy nowo wybranym Delegatkom i Delegatom!

Czynne uczestnictwo w pracach samorządu zawodowego jest jednym z etapów rozwoju zawodowego. Napełnia nas dumą to, że tyle młodych osób zgłosiło swój akces do wzięcia odpowiedzialności za funkcjonowanie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Zadania zjazdu okręgowego określa artykuł 18 w. w. Ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa:

Art. 18. Kompetencje okręgowego zjazdu izby

Okręgowy zjazd izby:

1) ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet okręgowej izby;

2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności okręgowej rady izby, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

3) udziela absolutorium okręgowej radzie izby;

4) ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji organów okręgowej izby i tryb ich działania;

5) wybiera przewodniczących i członków organów okręgowej izby, o których mowa w art. 14 organy okręgowych izb i ich kadencja, ust. 1 pkt 2-5, oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

6) wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Izby;

7) odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;

8) podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.”

Tak określone zadania wymagają od delegata/delegatki roztropnego i wnikliwego zapoznania się ze sprawozdaniami przekazywanymi przez Radę, Sąd Dyscyplinarny, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Komisję Kwalifikacyjną oraz Komisję Rewizyjną Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP. Dokumenty te zostaną przekazane przed terminem okręgowego zjazdu przypadającego na koniec marca 2022 r. Uchwała w sprawie daty zjazdu zostanie podjęta przez Radę MaOIA RP w stosownym czasie.

Lista Delegatek i Delegatów na zjazd okręgowy znajduje się w zakładce Działalność.

 

Polskie nominacje do Nagrody Miesa van der Rohe 2022 w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK

Zespół ZODIAKU Warszawskiego Pawilonu Architektury wraz z Oddziałem Warszawskim SARP oraz Fundacją im. Miesa van der Rohe serdecznie zapraszamy na wystawę „Mies van der Rohe Award 2022 | polskie nominacje”. Wystawa prezentowana będzie w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury od 11 grudnia 2021 r.
ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4
wt. – pt. godz. 15-19
sob. – ndz. godz. 12-19
Wstęp wolny.
Zwiedzanie odbywa się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego w trakcie epidemii.
Liczba osób jednocześnie przebywających w pawilonie będzie limitowana.

New mindset for High-Quality Baukultur in Europe – o przyszłości zawodu architekta

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

oto zaproszenie na międzynarodową debatę dotyczącą przyszłości zawodu architekta. Wydarzenie to odbywa się w ramach projektu Erasmus+ BuildDigiCraft: New mindset for High-Quality Baukultur in Europe będącego efektem współpracy pomiędzy 8 krajami regionu Morza Bałtyckiego https://www.builddigicraft.eu/

Projekt wpisuje się w idee programu New European Bauhaus i zawiera wzajemne powiązania nowych narzędzi cyfrowych z tradycyjnymi technikami rzemiosła budowlanego, obecną praktyką projektową oraz wartościami stojącymi za procesem kształtowania środowiska zbudowanego. Program poszukuje odpowiedzi na pytanie jak będzie wyglądał zawód architekta w przyszłości.
Nowy Europejski Bauhaus nadaje kulturowy i kreatywny wymiar Europejskiego Zielonego Ładu stawiając za cel wzmocnienia zrównoważonego rozwoju i innowacyjności w środowisku zabudowanym.
Wydarzenie odbędzie się w ramach Gdańskiej Debaty Publicznej we wtorek, 07.12.2021 w godzinach 14:00 – 16.00 za pośrednictwem platformy zoom.

Link do debaty: https://hcu-hamburg.zoom.us/j/81123871762

Meeting-ID: 811 2387 1762

Kenncode: 642592

Zapraszamy!

Rejestracja:
https://cloud.hcu-hamburg.de/nextcloud/apps/forms/omL5n7SSCKs3yHGg
Kontakt: Emiliya Popova build-digi-craft@hcu-hamburg.de

Znajdziecie tam także interesujące informacje na temat samego programu BuildDigiCraft: New mindset for High-Quality Baukultur in Europe.

Poszukujemy autorów projektu architektonicznego lub ich spadkobierców

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Na zlecenie właściciela obiektów przygotowujemy projekty modernizacji i przebudowy budynków handlowo-usługowych:

  • w Toruniu przy ul. Mikołaja Reja 15,
  • Inowrocławiu przy ul. Bp. Antoniego Laubitza 3,
  • w Warszawie przy ul. Światowida 41.

Wszystkie powstały w podobnym okresie 2000-2002 dla sieci marketów Leader Price.

Poszukujemy autorów projektu architektonicznego lub ich spadkobierców.

 

Gdyby ktoś z Koleżanek lub Kolegów miał informacje na ten temat to proszę o kontakt:

arch. Maciej Sołyga

501472716

maciej.solyga@mspracownia.pl