Ostrzeżenie dotyczące konkursu

Izby Małopolska oraz Świętokrzyska ostrzegają przed wzięciem udziału w konkursie ogłoszonym przez władze Opatowca. Prosimy członków Mazowieckiej Okręgowej IARP o zapoznanie się z pismem w sprawie „Konkursu architektonicznego na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania m. in. nabrzeża Wisły na cele rekreacyjne w ramach zadania „Stworzenie produktu turystycznego – ścieżki rekreacyjnej wzdłuż nabrzeża Wisły wraz z tablicami, ławkami, koszami na śmieci” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”.

Ostrzeżenie przed udziałem w konkursie – Opatowiec

Ostrzeżenie dotyczące konkursu