Dostęp do systemu Legalis

Informujemy, że Izba Architektów RP uruchomiła dostęp do systemu aktów prawnych Legalis. 

Aby zalogować się do systemu należy zalogować się na stronie internetowej IARP (http://www.izbaarchitektow.pl) numerem izbowym i używanym hasłem (tak jak przy pobieraniu zaświadczenia) a następnie kliknąć w zakładkę Legalis.

https://extranet.iarp.pl/profile/login/r/

Dostęp do systemu Legalis