Niebezpieczeństwo podpisywania cudzych projektów

Przypominamy, że podpisywanie cudzych projektów jest złamaniem zasad Kodeksu Etyki Zawodowej Architekta obowiązującego wszystkich członków Izby Architektów RP.

Jest też niebezpieczne z punktu widzenia odpowiedzialności za ewentualne błędy w podpisanym cudzym projekcie. Odpowiedzialność ta może dotyczyć sfery cywilnoprawnej, karnoprawnej lub zawodowej.  Umyślne poświadczenie nieprawdy, jakim jest podpisanie cudzego projektu jako własny, wyłącza działanie polisy OC i odpowiedzialność ubezpieczyciela, tym samym sprowadza ryzyko odpowiadania własnym majątkiem za szkody wyrządzone ewentualnymi błędami projektowymi.
Biuro prawne Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP ostrzega Koleżanki i Kolegów przed nierozważnym czynieniem uprzejmości lub chęcią szybkiego zarobku, w sposób opisany powyżej.

Niebezpieczeństwo podpisywania cudzych projektów