Obowiązek fakturowania w zamówieniach publicznych

Od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający nie może odmówić przyjęcia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wystawianej w ramach realizacji zamówienia publicznego.

18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z którymi zamawiający ma obowiązek przyjmować ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Do realizacji tego obowiązku służy bezpłatna Platforma PEF, wspierająca proces obsługi faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Do rozpoczęcia korzystania z PEF niezbędne jest założenie konta. (https://efaktura.gov.pl)

Posiadanie konta na Platformie PEF jest ustawowym obowiązkiem zamawiającego.

Od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający nie może odmówić przyjęcia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wystawianej w ramach realizacji zamówienia publicznego.

Pismo w tej sprawie otrzymaliśmy z KR IARP:

wych_399_kria_2019-oia-ws-faktur-elektronicznych

 

Obowiązek fakturowania w zamówieniach publicznych