Projektowanie dla seniorów – e-learning

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pt. „Zasady projektowania obiektów ochrony zdrowia dla seniorów”

realizowane w ramach NPZ: „Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i w promocji bezpieczeństwa”, finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Szkolenie składa się z 3 modułów:

1.      MODUŁ 1 – Ogólne i szczegółowe zasady projektowania
architektonicznego oddziałów szpitalnych dla seniorów

2.      MODUŁ 2 – Wytyczne i zasady w zakresie projektowania zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych i domów seniora

3.      MODUŁ 3 – Szczególne wymagania wobec projektów mieszkań dla seniorów

Szkolenie poprzedzone jest ankietą, a kończy się testem obejmującym pytania z zakresu zdobytej wiedzy ze wszystkich modułów. Pozytywny wynik testu umożliwia wygenerowanie certyfikatu ukończenia szkolenia. 

Szkolenie aktywne jest do 10 grudnia 2019 roku.

Aby zalogować się na szkolenie należy skorzystać z poniższego linku:

https://elearning.pzh.gov.pl/

następnie zarejestrować się, a po zalogowaniu kliknąć w ikonkę „klucz grupy” i użyć klucza ARCH2019

Gdyby pojawiły się problemy ze szkoleniem, uwagi proszę kierować na adres:
m.trepto@welearning.pl


Projektowanie dla seniorów – e-learning