Zmiany w funkcjonowaniu urzędów na terenie Warszawy

Pisma i wnioski przyjmowane będą w ograniczonym zakresie, co oznacza, że będzie można tylko je złożyć w następujących sprawach:

 
– decyzje administracyjne i czynności z zakresu prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
– wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie specustawy drogowej;
– czynności i decyzje wynikające z prawa geodezyjnego;
– czynności związane z podziałami nieruchomości;
– sprawy z zakresu podatków lokalnych (w tym podatek od nieruchomości);
– sprawy z zakresu ustawy o lasach pozostające w kompetencjach starosty;
– rejestracja osób bezrobotnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/koronawirus-wa-ne-informacje-o-pracy-urz-du-1

Zmiany w funkcjonowaniu urzędów na terenie Warszawy