Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP w odpowiedzi na duże zainteresowanie zdających organizuje kolejny kurs przygotowawczy przed egzaminem zawodowym na uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Kurs prowadzony będzie przez wykładowców – praktyków w poszczególnych dziedzinach wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu. Kurs rozpocznie się 26 sierpnia 2020 r , czyli odpowiednio wcześniej przed  sesją egzaminów na uprawnienia (11 września 2020 r.) 

Harmonogram kursu obejmuje 36 godzin akademickich + przerwy:

26 sierpnia ( środa )   – 9.00-19.30

27 sierpnia ( czwartek )  – 9.00-19.30

28 sierpnia ( piątek ) – 9.00-19.30

29 sierpnia  (sobota) – 9.00- 18.00

Kurs zakończy się próbnym testem egzaminacyjnym.

Szczegółowy program kursu podany zostanie wkrótce. Prosimy o śledzenie ogłoszenia.

Koszt szkolenia: 1450,00 zł za osobę (brutto)

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres mailowy Biura Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP (mazowiecka@izbaarchitektow.pl).

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, jego numer PESEL oraz dane do faktury

Wpłaty należy dokonać na konto Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP nr:

85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
PKO BP S.A. X Oddział w Warszawie

kwota: 1450 zł,

tytułemkurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia + imię i nazwisko zgłaszającego

Zgłoszenie należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie 20 sierpnia 2020 r. 

Zajęcia odbywać się będą w sali wykładowej (s. 103 na I piętrze) Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ul, Koszykowa 55.

Przy przyjmowaniu zgłoszeń decyduje ich kolejność. Ilość miejsc ograniczona!

W przypadku odwołania kursu lub braku wolnych miejsc dokonane wpłaty zostaną przez organizatora zwrócone.

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia