ODWOŁANIE EGZAMINU NA UPRAWNIENIA W SESJI ZIMOWEJ 2020

W dniu 10 listopada 2020 r. podjęta została uchwała w sprawie odwołania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w sesji zimowej 2020 r.

Zgodnie z § 28 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758 ze zm.) do odwołania zakazano organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

2) imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.

W § 28 ust. 11 pkt. 1-10 ww. rozporządzenia wprowadzono katalog zamknięty wyłączeń od zakazu ustanowionego w ust. 9. Egzaminy na uprawnienia budowlane nie znalazły się w przedmiotowym katalogu zamkniętym. W związku z tym ustawodawca nie przewidział możliwości przeprowadzenia egzaminów innych niż wskazane w § 28 ust. 11 pkt. Biorąc pod uwagę powyższe, w aktualnym stanie faktycznym oraz prawnym przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej wiąże się z nieakceptowalnym ryzykiem epidemicznym, organizacyjnym i prawnym.

Treść pisma KKK:

ODWOŁANIE EGZAMINU NA UPRAWNIENIA W SESJI ZIMOWEJ 2020