Składki członkowskie i inne opłaty w 2021 r.

Składka członkowska w 2021 r. wynosi 80 zł za miesiąc.
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe*, inne niż składka członkowska opłaty na rzecz samorządu zawodowego i wynoszą:

.  opłata za wpis na listę członków Izby – 490 zł

.  opłata za ponowny wpis na listę członków Izby 1230 zł

.  opłata za przywrócenie w prawach członka po okresie zawieszenia 490 zł.

Członkowie zawieszeni w prawach członka izby za okres zawieszenia mają obowiązek uiszczania składki członkowskiej w wysokości 10% składki zasadniczej czyli 8 zł.

* na podstawie Uchwały nr 1 XII Programowo – Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów i zasad jej podziału.  

WPŁATY

Nr konta:
85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
PKO BP S.A.
X Oddział w Warszawie  

Wpłaty z kont zagranicznych:
SWIFT: BPKO PL PW
IBAN: PL 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367Przy dokonywaniu wpłat na blankietach przelewów prosimy o dopisywanie numeru członkowskiego osoby, za którą dokonywana jest wpłata, np. „składka członkowska za NN, nr MA-0000”.

Składki członkowskie i inne opłaty w 2021 r.