Uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej – dyskusja

29 stycznia rozpocznie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie obejmującym uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej na terenie miasta. Wyłożenie zmian studium potrwa do 19 lutego, a uwagi formalne można składać do 12 marca b.r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 10 lutego 2021 r. (środa) o godz. 17:00. na platformie You Tube. 

Poniżej przekazujemy link do dyskusji publicznej z wykorzystaniem platformy You Tube :

https://www.youtube.com/watch?v=Jnkj4pO61MU&feature=youtu.be

Informacje o projekcie zmiany Studium, w okresie publicznego wyłożenia projektu i składania uwag, będzie można uzyskać w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, pod numerem telefonu: 22 325 81 13 oraz 22 443 23 64.

Poniżej link do informacji o konsultacjach projektu zmiany Studium, do ewentualnego wykorzystania:

https://architektura.um.warszawa.pl/content/jaki-zasi%C4%99g-zabudowy-%C5%9Br%C3%B3dmiejskiej-wy%C5%82o%C5%BCenie-zmian-studium-do-publicznego-wgl%C4%85du

Uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej – dyskusja