Działanie biura MaOIA podczas egzaminu ustnego na uprawnienia

Biuro Mazowieckiej Okręgowej IARP od 22 lutego do 4 marca br. będzie czynne dla umówionych interesantów jedynie w godzinach 11.00 – 14.00

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje, że egzamin ustny na uprawnienia do projektowania będzie się odbywać w szczególnym rygorze sanitarnym. Z tego powodu biuro Mazowieckiej Okręgowej IARP od 22 lutego do 04 marca br. będzie czynne dla umówionych interesantów w godzinach 11.00 – 14.00.
O godzinie 14.00 pracownicy opuszczą biuro, nie będą zatem działały telefony, a poczta elektroniczna zostanie odebrana najwcześniej następnego dnia.

Po zamknięciu biura o godzinie 14:00 wpuszczane będą tylko osoby przystępujące do egzaminu.

Osobom podchodzącym do egzaminu w lutym br. przypominamy o konieczności dostosowania się do specjalnych wymogów bezpieczeństwa sanitarnego, opisanych w wytycznych Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP. 

Z ww. dokumentem można zapoznać się na stronie Izby Architektów RP http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=3381, jak również na stronie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP  http://mazowiecka.iarp.pl/?page_id=21 

Niedostosowanie się do wymogów sanitarno-epidemiologicznych będzie skutkowało brakiem możliwości zdawania egzaminu.

Przepraszamy za utrudnienia, są one spowodowane szczególną sytuacją
epidemiologiczną.

Działanie biura MaOIA podczas egzaminu ustnego na uprawnienia