Architektoniczne EduAkcje

W ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej cyklicznie odbywają się spotkania animatorów, nauczycieli, ludzi kultury i sztuki. W tym roku po raz pierwszy odbędzie się konferencja podejmująca temat edukacji architektonicznej. Doskonałym pretekstem do tego spotkania jest finał drugiej edycji konkursu „Na najlepsze warszawskie przedszkolne i szkolne przestrzenie uczenia się” realizowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

PROGRAM KONFERENCJI

10:00-10:30
Rejestracja i powitalna kawa

10:30-10:45
• Otwarcie wydarzenia – Marlena Happach, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Warszawy
• EduAkcje dla Warszawy – Anna Michalak-Pawłowska, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej
• Prezentacja programu konferencji – Monika Komorowska, Wydział Dialogu w Planowaniu, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

10:45-12:15
Sesje warsztatowe:

1. Od kuchni, czyli jak edukować architektonicznie – arch. Paweł Pedrycz, OW SARP (warsztat z udziałem dzieci). Warsztaty poruszające problematykę domu – budynku archetypicznego, który najbardziej jest w zakorzeniony w dziecięcej wyobraźni. Jest to więc wstęp do świata architektury, w którym sygnalizowany jest szereg zagadnień (technologicznych, społecznych i artystycznych) możliwych do rozwinięcia w toku kompleksowego programu edukacji architektonicznej. Warsztat pokazuje różnorodność domów budowanych przez przedstawicieli różnych kultur w różnych zakątkach świata.

2. Inspiracje, czyli jak o edukację przestrzenną dbają inni oraz jak inspirować do prowadzenia edukacji przestrzennej – arch. Urszula Szabłowska, Izba Architektów RP (warsztat). Podczas sesji przedstawiony zostanie program edukacyjny Izby Architektów RP „Kształtowanie przestrzeni”, połączony z warsztatami, podczas których przeprowadzona będzie symulowana lekcja z użyciem elementów programu.

3. Przestrzeń edukacji przestrzenią dla innowacji – Edyta Ołdak, Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie” (warsztat). Podczas sesji poruszymy temat oddolnych inicjatyw szkolnych, których celem jest wprowadzenie estetyczno-architektonicznych zmian. Zastanowimy się nad narzędziami do diagnozowania braków oraz potencjałów przestrzennych.

4. Laboratorium partycypacyjnej zmiany przestrzennej – od pomysłu do wdrożenia – Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus (warsztat). Warsztat pokazuje metodologię włączenia młodych ludzi we współdecydowanie o sprawach przestrzeni szkolnej. Na konkretnych przykładach pokażemy drogę zmiany: diagnoza problemów, wybór problemów do rozwiązania, działania przygotowawcze i dokonanie samek zmiany. Będziemy korzystać z doświadczenia projektu „Rozprzestrzeń Szkołę” prowadzonego przez Fundację Civis Polonus w latach 2016 – 2018 w Warszawie.

5. Modelowa lekcja archi-przygody – Aleksandra Chrzanowska, Paulina Żak, Narodowe Centrum Kultury (warsztat). Poprzez praktyczną formę modelowego warsztatu chcemy uświadomić związek budowy anatomicznej człowieka z elementami otoczenia, nauczyć nabywania umiejętności przedstawiania obiektów w określonej skali, rozwijać zdolności manualne i ćwiczyć wyobraźnię przestrzenną.

6. Więcej niż mury, o roli otoczenia i jego relacji ze szkołą – Marta Tomasiak, Architekt krajobraz prowadzi własną pracownię architektury krajobrazu (wykład). Podczas wykładu poruszymy zagadnienia związane z szeroko pojętym „zewnętrzem” szkoły i budynków kulturalno-edukacyjnych, kształtowaniem ambitnych i rozwijających przestrzeni, tematyką naturalnych placów zabaw, ogrodów sensorycznych, zewnętrznych klas, warzywnych ogrodów przyszkolnych. Zastanowimy się jakie cechy powinna posiadać przestrzeń przyszkolna, aby stanowiła miejsce atrakcyjne do przebywania, rozwijała wyobraźnię oraz pozwalała budować kompetencje społeczne. Wykład poprowadzony będzie w oparciu o dobre przykłady światowych realizacji z zakresu architektury krajobrazu.

12:15-12:45
Prezentacja postulatów/rekomendacji wypracowanych podczas warsztatów połączona z przerwą kawową.

12:45-13:30
Wręczenie nagród – Mirosław Sielatycki, Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Kapituła Konkursu „Najlepsze Szkolne i Przedszkolne Przestrzenie Uczenia się”.

Dyskusja wokół wyróżnionych szkół + prezentacja wyróżnionych szkół.

13:30-14:30
Wykład – Kirk Weisberger, architekt z berlińskiej pracowni die Baupiloten (streaming)

14:30-15:00
Lunch

Architektoniczne EduAkcje