Dostęp Bazy Polskich Norm uzyskać może członek Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej po zalogowaniu do systemu  na stronie www. izbaarchitektow.pl> logowanie