mir

13 października 2017 r. zakończył się proces notyfikacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (nr z wykazu prac RCL 38).Czytaj Więcej

????????????????????????????????????

„TKANINA WE WNĘTRZU – HISTORIA, MATERIA, WARSZTATY”

wykład, który poprowadzi Pani Ewa Orlińska-Mianowska, 

Kustosz w Muzeum Narodowym w Warszawie

w dniu 22.09.2017 o godzinie 14:00.

Planowane zakończenie wykładu o godzinie 19:00.

Zapraszamy do sali wykładowej w siedzibie IARP, ul. Stawki 2a, Warszawa.

Wykład sponsorowany jest przez firmę Vesstige, która przedstawi swoją ofertę

kolekcji ekskluzywnych tapet w przerwie wykładu. 

Zapraszamy architektów, również tych, którzy nie należą do IARP.