Zamieszczamy prośbę Sądu Okręgowego w Warszawie o zgłaszanie się osób zainteresowanych podjęciem współpracy w charakterze biegłego sądowego w dziedzinie architektury i małej architektury – zgodnie z treścią załączonego pisma.Czytaj Więcej

Składamy życzenia pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.