Gmina Myszków we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie ogłaszają Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa.

Czytaj Więcej

„NSA rozstrzygał spór o to, czy dwa budynki wielorodzinne, pomimo iż są postawione na jednym fundamencie i mają jeden wspólny garaż podziemny, w świetle prawa budowlanego i wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być uznane za dwa budynki wolnostojące.” 

Czytaj Więcej

Od 7 do 19 stycznia 2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia grup przedszkolnych klas 1-3 szkoły podstawowej. W drugim etapie naboru studenci i absolwenci wydziałów architektury i innych wydziałów sztuk projektowych wybiorą placówki, w których będą mogli prowadzić zajęcia. Listę zakwalifikowanych par (przedszkole/szkoła + architekt) pojawi się 3 lutego br. na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Czytaj Więcej

Miłych chwil spędzonych z Bliskimi życzy Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Nowela ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw – trzy projekty, które Rada Ministrów przyjęła 17 grudnia 2019 r.

Czytaj Więcej