Dostęp Bazy Polskich Norm uzyskać może członek Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej po zalogowaniu do systemu  na stronie www. izbaarchitektow.pl> logowanie

 

Na stronie IARP (www.izbaarchitektow.pl) zamieszczone zostały uchwaly dotyczące nowych regulaminów, składów nowych komisji i zasad rozliczania pracy na rzecz IARP.