Webinarium o narzędziach wspomagających projektowanie BIM do ArchiCAD i Revit

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów wraz z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów zaprasza Państwa na webinarium na temat „Praktyczne wykorzystanie Revita i ArchiCAD w tworzeniu budynku z wprowadzeniem struktur ścian systemowych”.

Webinarium będzie w formie pokazu – wykładu na otwartym programie Revit i ArchiCAD. Będzie pokazaniem możliwości wprowadzania struktur ścian, definiowania przyjętych rozwiązań, zmian struktur, wprowadzania elementów ścian (nadproży), narzędzi pomocniczych przy przyjmowaniu rozwiązań (kalkulator współczynnika przenikania ciepła U). 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest efektywne wykorzystanie środowiska ArchiCAD i Revit w projektowaniu, poznanie nowych możliwości i narzędzi, projektowanie w oparciu o rozwiązania dostępne na rynku, zoptymalizowanie i ułatwienie pracy projektowej.

Webinarium będzie polegać na zademonstrowaniu praktycznych możliwości nowych narzędzi BIM do projektowania ścian budynków w środowisku ArchiCAD oraz w środowisku Revit. To narzędzia przygotowane przez projektantów oraz firmę SOLBET dla projektantów. Powstały w oparciu o system SOLBET.

Uwaga: ze względu na dosyć krótki czas szkolenia nie są to warsztaty. Jeśli będzie zainteresowanie ze strony uczestników, to zostaną zorganizowane warsztaty. Wówczas takie warsztaty będą przewidziane na kilka godzin i będą miały rozbudowaną formułę.

Termin i czas trwania

Szkolenie odbędzie się 4 czerwca 2020 roku, rozpoczęcie wykładu o godzinie 16:00 (prosimy o  zalogowanie się 15 minut wcześniej). Czas trwania – 1,5 godziny (połowa czasu na Revit, połowa czasu na ArchiCAD) oraz czas na pytania i odpowiedzi.

Adresaci szkolenia

Tematyka szkolenia kierowana jest do architektów używających w projektowaniu program Revit lub ArchiCAD. Również dla osób chcących w przyszłości projektować przy użyciu powyższych programów. 

Uwaga: liczba uczestników  ograniczona do 150.

Wymagania

By wziąć udział w webinarium potrzebny jest dostęp do internetu. Uczestnicy mogą sobie pobrać narzędzia, które będą prezentowane. Link do narzędzi: https://www.solbet.pl/projektowanie-w-systemie-solbet-bim/ Jednak podczas webinarium nie będzie wystarczająco dużo czasu, by podążać za prowadzącym wykonując te same operacje w programie. 

Po zapisaniu się na szkolenie dla uczestnika szkolenia generowany jest link do webinarium, który trzeba uruchomić na 15 minut przed rozpoczęciem webinarium.

Prowadzenie

Prowadzenie webinarium (autorzy narzędzi – projektanci oraz organizator szkolenia):

  • mgr inż. arch. Piotr Dobrowolski

Architekt IARP, BIM Manager, szkoleniowiec w zakresie oprogramowania ArchiCAD, zajmuje się również przygotowywaniem bibliotek BIM oraz plików prototypowych/wzorców do ArchiCAD’a.

  • mgr inż. Krzysztof Adach

Inżynier budownictwa, projektant, specjalista BIM, certyfikowany instruktor Autodesk. Związany z branżą CAD, jako konsultant oraz wdrożeniowiec. 

  • mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk

architekt, inż. budownictwa, rzeczoznawca budowlany . Pracuje w firmie SOLBET jako product manager. 

Współorganizatorem  szkolenia jest SOLBET Sp. z o.o.

Niespodzianka

Wśród uczestników rozlosujemy karty rejestracyjne do szkoleń online z REVITa na witrynie szkoleniowej www.cadach.pl