Zapytanie ofertowe Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy – analiza nasłonecznienia i przesłaniania

W imieniu Biura Architektury i Planowania Przestrzennego zachęcamy do wystosowania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na analizę nasłonecznienia i przesłaniania. Treść zapytania na stronie internetowej BAiPP pod linkiem: https://architektura.um.warszawa.pl/content/analiza-nas%C5%82onecznienia-i-przes%C5%82aniania-zapytanie-ofertowe