Ostrzeżenie przed wystosowaniem oferty

dotyczącej przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Park przy ul. Karmelickiej w Krakowie.

Informacja Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP i Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie Małopolskiej OIA RP dotyczącą przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Park przy ul. Karmelickiej o konsekwencjach, które należy brać pod uwagę podejmując decyzję o ewentualnym udziale w tym postępowaniu.