Szkolenie IARP online – Prawo budowlane po nowelizacji 09.09.2020 r. godz. 17.00 – 19.00

Prawo budowlane po nowelizacji. Najistotniejsze zmiany dla architekta.

Zgłoszenia na szkolenie są dokonywane w formie elektronicznej poprzez link: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/891

Termin szkolenia: 

09.09.2020 r., godz. 17.00 – 19.00

Szkolenie będzie dotyczyć najistotniejszych zmian prawa wpływających na pracę architekta (i nie tylko) po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane. W śród omawianych zagadnień znajdą się m.in. przepisy dot. odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, procedur dla obiektów niewymagających pozwolenia na budowę, nowego podziału projektu budowlanego, weryfikacji projektu przez organy, istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów, rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych oraz przepisów przejściowych do ustawy.


Prowadzący szkolenie: 
architekt IARP Grzegorz Jachym
członek Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów
Koordynator Komisji prawa inwestycyjnego przy KRIA
Przewodniczący Podkomisji prawa budowlanego KRIA

Na godzinę przed planowanym szkoleniem do osób zarejestrowanych będzie wysłany link do szkolenia.