“Zmiany w Prawie budowlanym i przepisach wykonawczych” – webinarium 29.09.2020 r. (wtorek) godz. 16:00

Szkolenie on-line pt. “Zmiany w Prawie budowlanym i przepisach wykonawczych”w dniu 29.09.2020r. (wtorek) godz. 16:00, którego organizatorem jest Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP

Udział w szkoleniu będzie możliwy za pomocą własnego sprzętu z dostępem do Internetu.

Szkolenie poprowadzi:

Arch. Mariola Berdysz – posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej. Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego, potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego. Orzekała w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej, a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego –wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej.

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz możliwość rejestracji elektronicznej znajdą Państwo pod linkiem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/890

Dane do logowania:
Przy logowaniu należy się posłużyć loginem i hasłem służącym do logowania na stronie http://www.izbaarchitektow.pl/ (dane do systemu, aby pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby). 

Jednocześnie Prelegent prosi o przesyłanie pytań do nowelizacji Prawa Budowlanego, postara się na nie odpowiedzieć w trakcie szkolenia.

Do zapisanych osób w przeddzień szkolenia prześlemy token do zalogowania się na szkolenie.