Ograniczenia w pracy biura MaOIA w okresie egzaminu ustnego na uprawnienia

Biuro Mazowieckiej Okręgowej IARP od 14 do 21 września oraz od 23 do 24 września br. będzie czynne dla umówionych interesantów tylko do godziny 14.00 z powodu prowadzenia w siedzibie MaOIA egzaminu ustnego na uprawnienia.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje, że egzamin ustny na uprawnienia do projektowania będzie się odbywać w szczególnym rygorze sanitarnym. Z tego powodu biuro Mazowieckiej Okręgowej IARP będzie od 14 do 21 września oraz od 23 do 24 września br. czynne dla umówionych interesantów tylko do godziny 14.00.
O godzinie 14.00 pracownicy opuszczą biuro, nie będą zatem działały telefony, a poczta elektroniczna zostanie odebrana najwcześniej następnego dnia.

Po zamknięciu biura o godzinie 14:00, wpuszczane będą tylko osoby
przystępujące do egzaminu.

W dniu 22 września 2020 biuro Mazowieckiej OIA RP funkcjonuje w zwykłych godzinach: 11.00-18.00.

Osobom podchodzącym do egzaminu we wrześniu br. (sesja letnia 2020) przypominamy o konieczności dostosowania się do specjalnych wymogów bezpieczeństwa sanitarnego, które są zawarte w wytycznych Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP.

Z dokumentem można zapoznać się na stronie Izby Architektów RP (http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=3295) jak również na stronie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP (https://mazowiecka.iarp.pl/?p=2698)

Niedostosowanie się do wymogów będzie skutkowało brakiem możliwości zdawania egzaminu.

Przepraszamy za utrudnienia, są one spowodowane szczególną sytuacją
epidemiologiczną