Szkolenie na temat nowelizacji prawa budowlanego

Szkolenie  o nowelizacji prawa  budowlanego – powtórka 

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów zaprasza na szkolenie z nowelizacji Prawa budowlanego. 

Omawiane tematy 

– Najważniejsze obszary zmian

– Cel nowelizacji ustawy

– Nowy podział projektu budowlanego

– Uproszczone postępowanie legalizacyjne samowoli budowlanych

– Zmiana katalogu budów i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

– Przepisy przejściowe

– Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

– Rezygnacja ze wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę

– Unieważnienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub na użytkowanie

– Ekspertyza przy zmianie sposobu użytkowania budowli

– Nowy katalog istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu 

– Ubieganie się o uprawniania budowlane

– Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Termin i czas trwania

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 roku, rozpoczęcie  o godzinie 12:00 (proponujemy zalogowanie się 5  minut wcześniej). Czas trwania – 2 godziny 

Adresaci szkolenia

Tematyka szkolenia kierowana jest do architektów – członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów 

Uwaga: z przyczyn technicznych ograniczona jest liczba uczestników do 50. Przewiduje się powtórkę szkolenia. 

Wymagania

Szkolenie odbywać się będzie za pomocą programu ZOOM . By wziąć udział w webinarium potrzebny jest dostęp do Internetu oraz zalogowanie się  za pomocą  linku, który zostanie wysłany do  zapisanych na listę uczestników.  O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Prowadzenie

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez mecenasa Michała Pazia , pracownika działu prawnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów