Ogłoszenie o zebraniach obwodowych MaOIARP

Członkowie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP

W związku z dobiegającą końca kadencją obecnych władz Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie informujemy:

  1. Zgodnie z wymaganiami ustawy o samorządach zawodowych architektów (…) oraz uchwałą nr 768/XXXVII/13 Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 czerwca 2013 r. obszar działania Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP został podzielony na osiem obwodów wyborczych (treść uchwały w załączeniu). Przynależność do określonego obwodu wyborczego wynika z miejsca zamieszkania poszczególnych członków Izby Architektów RP. 
  1. Zebrania obwodowe dla obwodów nr I – VIII zwołuje się w trybie stacjonarnym. Szczegółowe terminy zebrań dla poszczególnych obwodów, terminy zgłaszania kandydatów oraz składy Komisji Obwodowych, zostały ustalone w treści uchwały Mazowieckiej  Okręgowej  Rady Izby  Architektów  RP nr 1146/L/21 z dnia 12 października 2021 r. (treść uchwały w załączeniu).
  1. Ramowy program zebrania obwodowego przewiduje :
  • wybór delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP,
  • omówienie działalności Izby Architektów RP w dobiegającej końca kadencji i podstawowe zadania na nową kadencję lat 2022 – 2026. 
  1. Z uwagi na obowiązujące limity ilości osób uczestniczących w zgromadzeniach, Uczestnicy zebrań obwodowych są proszeni o okazanie zaświadczenia o dokonanym pełnym szczepieniu COVID-19, oraz zabranie na termin zebrania obwodowego wypełnionego oświadczenia o stanie zdrowia w obliczu epidemii COVID-19 (poniżej). Uczestnicy zgromadzenia w pełni zaszczepieni przeciw COVID-19 nie wliczają się do limitów ilości osób ustalonych w treści Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.).
  1. W sytuacji zmiany limitów ilości osób uczestniczących w zgromadzeniach lub zasad ich organizowania z uwagi na epidemię COVID-19, które mogą utrudnić lub zupełnie uniemożliwić organizację zebrań obwodowych w formie stacjonarnej, Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP zastrzega możliwość wprowadzenia stosownych zmian, o czym będziemy informować na stronie Izby oraz w korespondencji  kierowanej na adresy e-mail Członków Izby.
  1. Bardzo prosimy o przestrzeganie obowiązku używania masek ochronnych oraz zachowania dystansu społecznego podczas zebrania obwodowego.

Cała treść ogłoszenia wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia przygotowana przez biuro prawne MaOIA RP zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów znajduje się tutaj: treść ogłoszenia na stronę MaOIA RP

Uchwały:

  1. W sprawie podziału na obwody wyborcze uchwała 768

2.  W sprawie zwołania zebrań obwodowych Architektów członków Mazowieckiej OIARP uchwała 1146