Zmiany podatkowe w perspektywie ustaw „ Nowy Ład Podatkowy” – szkolenie dla architektów MaOIARP

Nowe zasady opodatkowania prowadzonej działalność gospodarczej w 2022 r.

Autor: dr Krzysztof Biernacki
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Doradca podatkowy.

Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego.

Specjalizuje się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor licznych publikacji z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych. Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Program szkolenia
1. Zakres zmian związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w 2022 roku:
a. Wpływ składki zdrowotnej na formę prowadzenia działalności gospodarczej;
b. Umowy o dzieło/ umowy zlecenie od 2022 roku;
c. Podatek dochodowy – zasady opodatkowania podatkiem PIT a podatkiem CIT;
d. Poszczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej a obciążenia podatkowe i quasi podatkowe;
e. Podatek zryczałtowany (tzw. CIT estoński) od 2022 roku;
2. Zryczałtowane formy opodatkowania:
a. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zasady;
b. Zmiany w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla architektów;
c. Składki zdrowotne w zryczałtowanych formach opodatkowania;
3. Szczególne rozwiązania, które wprowadza lub modyfikuje Nowy Ład:
a. Nowe zasady opodatkowania członków zarządu spółek kapitałowych;
b. Różnice w opodatkowaniu umów zlecenie i umów o pracę w 2022 r.;
c. Tzw. ukryta dywidenda dla osób, które jako właściciele otrzymują płatności od swoich spółek rozliczających się podatkiem CIT.

Termin szkolenia: 20 stycznia 2022 r. , godz. 10:00 – 14:00, on-line na platformie ZOOM.
Link do szkolenia zostanie wysłany do osób, które wyrażą chęć uczestnictwa poprzez zgłoszenie do biura Mazowieckiej OIARP (mailowo).