Na naszym kanale YouTube

Szkolenie dla Architektów Mazowieckiej OIARP z zagadnień Prawa Budowlanego, poprowadzone przez mec. Monikę Paśnicką.

Zakres merytoryczny: przepisy ogólne, definicje, zasady projektowania i użytkowania, odstępstwa, uczestnicy procesu (obowiązki, strony postępowania), pozwolenia na budowę, wygaśnięcia, obiekty zabytkowe, dziennik budowy, BIOZ, naruszenia Ustawy, legalizacja uproszczona, postępowanie naprawcze.

Część I: https://www.youtube.com/watch?v=i83Mbe6WBEs&t=17s

Część II: https://www.youtube.com/watch?v=KO8XNkyQvOE&t=4s