Analiza prawna nowelizacji Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Analiza prawna nowelizacji Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dostępna jest w załączniku.

W tabeli przywołano dotychczasowe brzmienie przepisu, treść po nowelizacji oraz wyjaśnienie znaczenia wprowadzonej zmiany.

nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 15_10_2015