Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP w odpowiedzi na duże zainteresowanie zdających organizuje kolejny kurs przygotowawczy przed egzaminem zawodowym na uprawnienia.

Kurs prowadzony będzie przez wykładowców – praktyków w poszczególnych dziedzinach wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu. Kurs rozpocznie się 18 kwietnia 2020., czyli odpowiednio wcześniej przed letnią sesją egzaminów na uprawnienia (5 czerwca 2020 r.).

Harmonogram kursu obejmuje 36 godzin akademickich + przerwy:

18 kwietnia (sobota) – 9.00-19.30

25 kwietnia (sobota) – 9.00-19.30

9 maja (sobota) – 9.00-19.30

16 maja (sobota) – 9.00-19.30

Kurs zakończy się próbnym testem egzaminacyjnym.

Szczegółowy program kursu podany zostanie wkrótce. Prosimy o śledzenie
ogłoszenia.

Koszt kursu: 1450,00 zł za osobę (brutto)

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie prosimy o przesłanie pocztą
elektroniczną zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres mailowy Biura Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP: mazowiecka@izbaarchitektow.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, jego numer PESEL oraz dane do faktury.

Wpłaty należy dokonać na konto Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Numer konta: 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
PKO BP S.A. X Oddział w Warszawie

Kwota: 1450 zł,

Tytułem: kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia + imię i nazwisko zgłaszającego

Zgłoszenie należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie 8 kwietnia 2020 r.

Zajęcia odbywać się będą w sali wykładowej (s. 103 na I piętrze) Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ul. Koszykowa 55.

Przy przyjmowaniu zgłoszeń decyduje ich kolejność. Ilość miejsc jest ograniczona!

W przypadku odwołania kursu lub braku wolnych miejsc dokonane wpłaty zostaną przez organizatora zwrócone.

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia